ПГ “Стефан Караджа” – Елхово изгради малка спортна площадка, чрез национална кампания “Чиста околна среда-2020”

През месец октомври 2020г. приключиха и дейностите по проект “Изграждане на малка спортна площадка в УПБ на Професионална гимназия “Стефан Караджа” гр. Елхово към Национална кампания “Чиста околна среда-2020г.” на тема “Обичам природата – и аз участвам”.

Проектът беше на стойност 5000 лв. и включваше дейности за изграждане на малка спортна площадка с фитнес уреди и тенис на маса на открито в двора на Учебно-производствената база на училището. Дейностите бяха насочени към формиране на здравна култура и поведение у учениците, подобряване на условията за спорт и отдих в двора на УПБ и целяха създаването на полезни навици за преодоляване и предотвратяване на стрес, наднормено тегло, вредни навици- тютюнопушене, употреба на алкохол, наркотични вещества и други зависимости чрез активен спорт, уплътняване на задължителните часове по физическо възпитание и спорт и допълнителния модул и ангажираност на учениците в извън класни и извън училищни дейности.

Благоустрояването на този обект и добрият му вид внасят комфорт на всички, които посещават учебно-производствената база при робота и отдих на ученици, учители и помощен персонал.

Всичко това допринася за формиране на друг поглед и отношение към здравословният начин на живот , повишава екологичното самосъзнание и създава умения и желание за подобряване и опазване на околната среда.