Персонал

 

 

  ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 

Име, фамилия Специалност Длъжност
1. инж. Снежана  Връцова Електроинженер Директор
2. Димитър Нейчев Български език и литература Старши учител
3. Пенка Марчева Български език и литература Старши учител
4. Димка Сярова Английски език Старши учител
5. Людмила Георгиева Английски език Старши учител
6. Елена Иванова Математика Старши учител
7. Николинка Танева Математика Старши учител
8. инж. Диян Франсъзов Информационни технологии Старши учител
9. Георги Янев История и цивилизация Старши учител
10. Станимир Сотиров Философия Старши учител
11. Мария Георгиева География и икономика, Биология и здравно образование Старши учител
12. Виолета Трингова Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда Старши учител
13. Койчо Койчев Физическо възпитание и спорт Учител
14 Галина Шидерова Екскурзоводско обслужване Старши учител
15. Верка Величкова Екскурзоводско обслужване Учител
16. инж. Маргарита  Атанасова Електроинженер Главен учител
17. инж. Таня Тодорова-Никова Електроинженер Учител
18. инж. Златка Михалева Машинен инженер Учител
19. Иван Тончев Практика Старши учител
20. Димитър Боев Практика Старши учител
21. Михаил Карастоянов Икономика Учител
22. Иван Данков Икономика Старши учител
23. Мариана Гочкова Производство на облекло от текстил Старши учител
24. инж. Валентина Стефанова Производство на облекло от текстил Учител
   

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

 

Име, фамилия Длъжност  
1. Пенка Бобева Главен счетоводител  
2. Искра Димитрова Касиер  
3. Сийка Гинева-Ставрева Технически секретар  
 

 

 

ПОМОЩНО- ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ

 

Име, фамилия Длъжност  
1. Желязко Лазаров Електромонтьор  
2. Цветанка Цветанова Домакин  
3. Атанас Джелебов Огняр  
4. Мара Танева Хигиенист  
5. Иванка Арабаджиева Хигиенист  
6. Георги Бабаджанов Техник  
7. Румен Славчев Техник