Персонал

ПРЕПОДАВАТЕЛИ  
Име, фамилия Специалност Длъжност
1. инж. Снежана  Връцова Електроинженер Директо
2. инж. Десислава Николова Електроинженер ЗДУПД
3. Димитър Нейчев Български език и литература Старши учител
4. Пенка Марчева Български език и литература Старши учител
5. Димка Сярова Английски език Старши учител
6. Милен Петров Английски език учител
7. Людмила Георгиева Английски език Старши учител
8. Елена Иванова Математика Старши учител
9. инж. Диян Франсъзов Информационни технологии Старши учител
10. Кирчо Иванов История и цивилизация Старши учител
11. Станимир Сотиров Философия Старши учител
12. Мария Георгиева География и икономика, Биология и здравно образование Старши учител
13. Виолета Трингова Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда Старши учител
14 Николай Тончев Физическо възпитание и спорт Учител
15. Койчо Койчев Физическо възпитание и спорт Учител
16. Галина Шидерова Екскурзоводско обслужване Старши учител
17. Верка Величкова Екскурзоводско обслужване Учител
18. инж. Маргарита  Атанасова Електроинженер Старши учител
19. инж. Таня Тодорова-Никова Електроинженер Старши учител
20. инж. Златка Михалева Машинен инженер Старши учител
21. Иван Тончев Практика Старши учител
22. Димитър Боев Практика Старши учител
23. Михаил Карастоянов Икономика Старши учител
24. Иван Данков Икономика Старши учител
25. Димитринка Тодорова Производство на облекло от текстил учител
   АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
Име, фамилия Длъжност  
1. Пенка Бобева Главен счетоводител  
2. Йорданка Кирова Касиер  
3. Мара Добрева Технически секретар  
 

 

ПОМОЩНО- ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ
Име, фамилия Длъжност  
1. Желязко Лазаров Електромонтьор  
2. Цветанка Цветанова Домакин  
3. Атанас Джелебов Огняр  
4. Нася Братанова Хигиенист  
5. Мария Капитанова Хигиенист  
6. Георги Бабаджанов Техник  
7. Румен Славчев Техник