Настоятелство

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

Членове на Съвета на Настоятелите за мандат 2021-2024г.

инж.Маргарита Ангелова Атанасова – Председател на Съвета на настоятелите
Николай Павлов Славчев
Димитър Георгиев Димитров
Таня Калчева Тодорова- Никова
Елена Стефанова Иванова
Мариана Стоянова Славова- Милева
Живко Иванов
Христо Божков Вълчанов
Иван Тончев Георгиев

Членове на Контролния Съвет за мандат 2021-2024г

Мария Стоянова Георгиева- Председател на Контролния съвет
Пенка Колева Марчева
Димитринка Стоянова