Настоятелство

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО
Членове на Съвета на Настоятелите за мандат 2016-2020г.

инж.Маргарита Ангелова Атанасова – Председател на Съвета на настоятелите
Николай Павлов Славчев
Пепа Петрова Кючукова
инж.Таня Стоянова Михнева
Елена Стефанова Иванова
Мариана Стоянова Славова- Милева
Димитър Делчев Стойков
Христо Божков Вълчанов
Иван Тончев Георгиев

Членове на Контролния Съвет за мандат 2016-2020г

Мария Стоянова Георгиева- Председател на Контролния съвет
Пенка Колева Марчева
Дафинка Иванова Тодорова
Край на разговора