История на училището

Училището носи името на славния войвода Стефан Караджа.

През 1968 година се създава ПТУ по машиностроене със 109 ученици в три специалности: монтьор на електрически машини, уреди и апарати; шлосер – матричар; шлосер – инструменталчик.

През 1971 година със заповед на МНП, училището се трансформира в СПТУ по машиностроене с три годишен срок на обучение в три специалности: стругаро-фрезист, шлосер-монтьор, електромонтьор. По-късно се разкриват още три специалности – технология на машиностроенето, оператор в шевното производство, технология на облеклото.

През учебната 1999/2000 година училището се преобразува в Техникум по лека промишленост и машиностроене с нова специалност „заварчик“.

На 7 април 2003 година училището се определя като Професионална гимназия.

През своята четиридесетгодишна история, училището е подготвяло кадри със специалности:

  • Монтьори на електрически машини, уреди и апарати
  • Шлосери
  • Стругаро-фрезисти
  • Шлосер-монтьори
  • Технология на машини – студена обработка
  • Оператори в шевното производство
  • Заварчици
  • Технология на облеклото

Това са години на утвърждаване на специалностите, на работа за поддържане на контактите с фирми и разнообразни дейности в условията на промени в общественото развитие на страната и интегриране в общоевропейското образователно пространство.

Вижте презентация за училището: