За нас

Избери днес, бъди професионалист утре!

Училище ”Стефан Караджа” е със статут на професионална гимназия съгласно заповед № РД-09-332 на МОН от 07.04.2003 година.

Училището осъществява прием в дневна форма на обучение след завършен 8 клас по специалностите:

Малък и среден бизнес
Екскурзоводско обслужване
Електрически машини и апарати
Машини и съоръжения за заваряване
Производство на облекло от текстил

За вечерно обучение е обявен прием за учебните 2007/2008, 2008/2009, 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014 години по специалностите: машини и съоръжения за заваряне и производство на облекло от текстил.

Училището разполага с добра материална база – 2 компютърни кабинети, учебни работилници по специалности, лаборатории, спортни площадки, физкултурен салон и фитнес зала.