Прием

График за приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование в VIII клас

Прием-на-ученици-zap1807_priem-nespecializiraniUchilishta_310821-1Утвърден план-прием 2021/2022 год.

Утвърден план-прием за учебната 2020/2021 год.

График на дейностите 2020/2021 год.

Свободни места за ученици

Обявени свободни места за ученици
Утвърден план прием за 2020/2021г.

 


В Професионална гимназия „Стефан Караджа“ се приемат ученици след завършен седми клас на основно училище.


Приемът е по документи:

  • свидетелство за завършено основно образование;
  • медицинско свидетелство;
  • служебна бележка от изпитите от НВО;
  • заявление по образец.


ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА:

Класиране на ученици за осми клас:

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование (седми клас) се формира като сбор от точки от следните балообразуващи елементи:

За специалността Малък и среден бизнес:
удвоения резултат по български език и литература от НВО;
удвоения резултат  по математика от НВО;
един път резултата по география и икономика от свидетелството за основно образование;
един път резултата по математика от свидетелството за основно образование.

За специалността Производство на облекло от текстил:
удвоения резултат по български език и литература от НВО;
удвоения резултат  по математика от НВО;
един път резултата по изобразително изкуство;
един път резултата по технологии и  предприемачество.

За специалността Електрически машини и апарати:
удвоения резултат по български език и литература от НВО;
удвоения резултат  по математика от НВО;
един път резултата по физика и астрономия от свидетелството за основно образование;
един път резултата по математика от свидетелството за основно образование.

За специалността Машини и съоръжения за заваряване:
удвоения резултат по български език и литература от НВО;
удвоения резултат  по математика от НВО;
един път резултата по физика и астрономия от свидетелството за основно образование;
един път резултата по математика от свидетелството за основно образование.