Оборудване на STEM кабинет по електротехника, техническа механика и техническо чертане по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“


Новини по проекта