Програма „Еразъм+“ 2021/2022

-Формуляр за кандидатстване и отговорности учител

-Формуляр за кандидатстване и отговорности учител

Професионална гимназия „Стефан Караджа“ гр. Елхово ще стартира следващата учебна година с изпълнение на дейности на проект по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност I „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“. За изпълнение на дейностите по проекта училището планира да проведе мобилности на 20 ученици от гимназията от 11 и 12 клас за две практически обучения в Унгария- две ученически професионални практики, във всяка от които ще вземат участие по 10 ученици. Първата мобилност ще се проведе през месец юни 2021г. и в нея ще участват 6 ученици, изучаващи специалността „Електрически машини и апарати“ и 4 ученици със специалност „Машини и съоръжения за заваряване“. Втората мобилност ще се проведе през месец август 2021г. с участието на 10 ученици, изучаващи специалност „Екскурзоводско обслужване“, придружени от по двама учители.

С осъществяване на учебната практика, в различни условия и среда се цели повишаване на професионалните умения на участниците, разширяване на културните и социални познания. Мобилностите ще допринесат и за по- успешна реализация на националния и европейския пазар на труда.

Мобилности в Будапеща, Еразъм
Формуляр за кандидатстване


1. Мотивационно писмо
2. Списък на участниците- предварителен подбор
3. Списък на участниците- окончателен подбор
4. Декларация от родител за съгласие за участие в проект
5. Инструктаж
6. Информация и указания за пътуване и престой
7. Работен план и времеви график

8. Публикации

– Регионална електронна медия Elhovo.News
https://elhovo.news/?p=123807
https://elhovo.news/?p=132711

– Сайта на училището
https://pgsk-elhovo.com/?page_id=1242

– Facebook страницата на училището
https://www.facebook.com/pgskelhovo

9. Презентация

Изтегли презентация

10. Галерия със снимки