Контакти

Професионална гимназия „Стефан Караджа“ – Елхово
8700 Елхово, ул. „Ангел Вълев“ № 39
тел./факс: 0478 / 88292; 88291; 88293
е-мейл: pg_sk@abv.bg

Директор: инж. Снежана Връцова; тел.: 0478/88292
Гл. счетоводител: Пенка Бобева; тел.: 0478/88293
Технически секретар: Сийка Ставрева; тел.: 0478/88291