Контакти

Професионална гимназия „Стефан Караджа“ – Елхово
8700 Елхово, ул. „Ангел Вълев“ № 39
тел.: 0478 / 88292
е-мейл: info-2831609@edu.mon.bg

Директор: инж. Снежана Връцова; тел.: 0478/88292; 0877002440
Гл. счетоводител: Пенка Бобева; тел.: 0878159132
Технически секретар: Мара Добрева

Лични данни