Ваканции

График на учебното време

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022/2023 година:

29.10.2022г. – 01.11.2022г. вкл. – есенна
24.12.2022г. – 02.01.2023г. вкл. – коледна
01.02.2023г. – 05.02.2023г. вкл. – междусрочна
08.04.2023г. – 17.04.2023г. вкл. – пролетна за I – XI клас
12.04.2023г. – 17.04.2023г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

06.02.2023г. – I – XII клас

 

Неучебни дни

19.05.2023г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2023г. – втори ДЗИ
25.05.2023г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2023г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

Край на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

16.05.2023г. – XII клас (11 учебни седмици)
30.06.2023г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)