Отчет касово изпълнение към 31.03.2020 г.

Бюджет на ПГ Стефан Караджа гр.Елхово 2020 г. Отчет за касово изпълнение на бюджет за Шестмесечието на 2020 г. Отчет за касово изпълнение на бюджета 01.01.2019 г.-31.12.2019 г. Отчет касово изпълнение към 31.03.2020 г.