Бюджет

Публикувано на 16 юли 2020 в 19:12

Бюджет на ПГ Стефан Караджа гр.Елхово 2020 г. Отчет за касово изпълнение на бюджет за Шестмесечието на 2020 г. Отчет за касово изпълнение на бюджета 01.01.2019 г.-31.12.2019 г. Отчет касово изпълнение към 31.03.2020 г.


Публикувано на 10 юли 2020 в 8:36

Бюджет на ПГ Стефан Караджа гр.Елхово 2020 г. Отчет за касово изпълнение на бюджет за шестмесечието на 2020 г. Отчет за касово изпълнение на бюджета 01.01.2019 г.-31.12.2019 г. Отчет касово изпълнение към 31.03.2020 г.


Публикувано на 21 ноември 2019 в 17:09

Отчет касово изпълнение към 31.12.2019 г. Бюджет 2019 Отчет за касова изпълнение към 30.09.2019 Отчет за касово изпълнение към 30,06,2019 г.


Публикувано на 21 февруари 2019 в 14:35

Изпълнение на бюджет 2018г.