Програма „Еразъм+“ 2023/2024

Професионална гимназия „Стефан Караджа“ гр. Елхово стартира изпълнение на проект по Програма „Еразъм+“, Проект „Практически насочено професионално образование- по- добри възможности в кариерата“- ученически практики в Лисабон, Португалия. За изпълнение на дейностите по проекта училището планира да проведе мобилност на 20 ученици от гимназията от 10, 11 и 12 клас за едно практическо обучение, с двама ръководителя. В практическото обучение ще вземат участие по 5 ученика от всяка специалност в гимназията, а именно „Електрически машини и апарати“, „Машини и съоръжения за заваряване“, „Малък и среден бизнес“ и „Екскурзоводско обслужване“, която ще се проведе през втората половина на месец юни 2024г.

С осъществяване на учебната практика, в различни условия и среда се цели повишаване на професионалните умения на участниците, разширяване на културните и социални познания. Мобилностите ще допринесат и за по-успешна реализация на националния и европейския пазар на труда.

Мобилност в Лисабон – Португалия
Мотивационно писмо
Формуляр за участие ученици
Формуляр за кандидатстване и отговорности учител


Новини по проекта