Квалификация на ПС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

за реализиране на дейности, насочени към повишаване компетентностите на педагогическите специалисти на вътрешноинституционално, междуинституционално ниво и обучения, осъществявани от висши училища, звена на МОН и обучителни организации с одобрени и вписани в Информационния регистър програми

 1. Обучение
 2. Тема на обучението: „Как да мотивираме учениците да учат“
 3. Място на провеждане: гр. Поморие
 4. Период на провеждане: 18 и 19.06.2022г.
 5. Начален и краен час:
  • Начален час: 10.30ч на 18.06.2022г.
  • Краен час: 12.00ч на 19.06.2022г.
 6. Наименование на обучителната организация: „Ню Едюкейшън център“ ЕООД
 7. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание да участват: 22