Представителна изява на клуб “Християнство и съвремие” в ПГ “Стефан Караджа” – гр. Елхово

На 20.11.2020 год. в Професионална гимназия “Стефан Караджа” – гр. Елхово се проведе представителна изява на клуб “Християнство и съвремие” с ръководител г-н Станимир Сотиров. Темата на събитието бе твърде актуална “Общочовешки ценности от килийното училище до електронното обучение”.

Разгледани бяха въпроси относно организацията, функционирането и отношенията в килийното и съвременното училище. Акцентът на разговора бе върху моралната страна на въпроса – колкото повече навлизат научно-техническите постижения в нашия живот, в това число и в училище, толкова повече има криза на морала и духовността като цяло. Гости на изявата бяха г-жа Снежана Връцова – директор на училището и родители, които дадоха висока оценка за събитието.