Професионална гимназия „Стефан Караджа“ гр. Елхово спечели проект към Национална кампания ”Чиста околна среда-2020”

Професионална гимназия „Стефан Караджа“ гр. Елхово спечели проект към Национална кампания ” Чиста околна среда-2020г.” на тема “Обичам природата- и аз участвам”.
Проектът е на стойност 5000 лв. и включва дейности за изграждане на малка спортна площадка с фитнес уреди и тенис на маса на открито в двора на Учебно- производствената база на училището.

Дейностите са насочени към формиране на здравна култура и поведение у учениците, подобряване на условията за спорт и отдих в двора на УПБ и целят създаването на полезни навици за преодоляване и предотвратяване на стрес, наднормено тегло, вредни навици- тютюнопушене, употреба на алкохол, наркотични вещества и други зависимости чрез активен спорт, уплътняване на задължителните часове по физическо възпитание и спорт и допълнителния модул и ангажираност на учениците в извън класни и извън училищни дейности.

Благоустрояването на този обект и добрият му вид ще внесат комфорт на всички, които посещават учебно-производствената база при робота и отдих на ученици, учители и помощен персонал.

Това ще допринесе и за формиране на друг поглед и отношение към здравословният начин на живот , повишаване на екологичното самосъзнание и създаване на умения и желание за подобряване и опазване на околната среда.