Покана за събрание към родители и настойници на учениците от ПГ „Стефан Караджа“

П О К А Н А

До родителите/настойниците на учениците от

ПГ „Стефан Караджа“ – гр. Елхово.

На 12.11.2019 г. от 17:30 часа в учителската стая свиквам събрание на родителите/настойниците на учениците от ПГ „Стефан Караджа“, определни на първи етап за среща с всеки клас във  връзка с учредяването на обществен съвет към училището, съгласно чл. 265 от закона за предучилищното и училищното образование.

инж. Снежана Връцова

Директор на ПГ „Стефан Караджа“