Информиране на обществото за професиите/специалностите по които ПГ „Стефан Караджа“ гр. Елхово осъществява валидиране Получаване на сертификати на успешно положилите изпити за професионална квалификация