Получаване на сертификати на успешно положилите изпити за професионална квалификация