Група коледари от ПГ „Стефан Караджа“- гр. Елхово посетиха домовете на своите учители, роднини и приятели

Група коледари от ПГ „Стефан Караджа“- гр. Елхово посетиха домовете на своите учители, роднини и приятели, като представиха пред тях българския обичай и изрекоха наричания за здраве, благоденствие и плодородие, който има за цел да съхрани за поколенията българските фолклорни обичаи, свързани със зимните народни празници, да съдейства за развитието на националното ни песенно и танцово изкуство, да спомага за приобщаването на младите към културните ценности. Групата коледари с ръководител г-н Койчо Койчев- учител по ФВС, подпомагана от инж. Десислава Николова поздравиха и г-жа Снежана Връцова- директор на ПГ “Стефан Караджа“- гр. Елхово.