Общото събрание за второто тримесечие на ПГ по МСС Ернесто Че Гевара -с.Бояново – информация за изпълннието на Бюджета за второто тримесечие на 2023г.

Общото събрание за второто тримесечие на ПГ по МСС Ернесто Че Гевара -с.Бояново – информация за изпълннието на Бюджета за второто тримесечие на 2023г.