Отчет касово изпълнение към 31.03.2020 г.

Бюджет на ПГ Стефан Караджа гр.Елхово 2020 г. Отчет за касово изпълнение на бюджет за Шестмесечието на 2020 г. Отчет за касово изпълнение на бюджета 01.01.2019 г.-31.12.2019 г. Отчет касово изпълнение към 31.03.2020 г.

Бюджет 2020

Бюджет на ПГ Стефан Караджа гр.Елхово 2020 г. Отчет за касово изпълнение на бюджет за шестмесечието на 2020 г. Отчет за касово изпълнение на бюджета 01.01.2019 г.-31.12.2019 г. Отчет касово изпълнение към 31.03.2020 г.

Бюджет 2019

Отчет касово изпълнение към 31.12.2019 г. Бюджет 2019 Отчет за касова изпълнение към 30.09.2019 Отчет за касово изпълнение към 30,06,2019 г.