Бюджет за 2015г.

Делегиран бюджет към 31.12.2014 г. Изпълнение на бюджета към 31.03.2015