Седмицата на предприемачеството в ПГ „Стефан Караджа“- гр. Елхово

Всеки ноември става светъл, иновативен и вдъхновяващ по време на „Седмицата на предприемачеството“. В рамките на тази седмица много млади хора участват в инициативи, насърчаващи предприемаческо мислене и поведение, генерирайки нови идеи.

Световната седмица на предприемачеството е инициатива, която има за цел да насърчи предприемачеството, да подобри образованието на децата и младежите и да ги стимулира сами да търсят решения, които са свързани с подобряването на благосъстоянието на хората.

Младите предприемачи от ПГ „Стефан Караджа“ под ръководството на преподавателя по Предприемачество -Иван Данков, успешно презентираха своите бизнес идеи свързани с бъдещето:
• Устойчиво развитие
• Зелена икономика
• Дигитално общество
• Предприемачество и иновации

Гост на урока бе и г-н Чавдар Иванов – строителен предприемач и общински съветник в община Елхово, който запозна учениците с качествата и уменията на успешния предприемач.

Целта е да се вдъхновят младите хора да изследват потенциала си и да се развиват чрез иновации, въображение и творческа мисъл, да мислят глобално, превръщайки идеите си в реалност и търсейки нови пътища за развитие.