Проект по „Еразъм+“ 2024

Скъпи ученици на ПГ „Стефан Караджа“- гр. Елхово,
  • Започва процедура за подбор на ученици за осъществяване на мобилност с цел практика – проект по „Еразъм+“ до гр. Лисабон 🌞, Португалия.
  • Право на участие имат ученици, навършили 16 години към 31.12.23 г., от проф. „Електрически машини и апарати“, „Машини и съоръжения за заваряване“, „Малък и среден бизнес“ и „Екскурзоводско обслужване “.
  • Кандидатите ще преминат през 2 етапа на подбор – по документи и тест и интервю на английски език🍀👌
    Формуляри за кандидатстване се подават от 06.02.2024г. до 16.02.2024г.