Бюджет 2017г.

Бюджет 2017 г. Отчет за касово изпълнение 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г. Информация за дел.бюджет към 30.06.2017 г. Информация делегиран бюджет към 09,2017 г. Протокол Информация за изпълнение на бюджета за 2017 г.