Два от клубовете по проект „Успех“ в ПГ „Стефан Караджа” проведоха съвместно свои представителни изяви

За трета поредна година Професионална гимназия „Стефан Караджа” град Елхово работи по проект „УСПЕХ” ВG051РО001-4.2.05-0001„Да направим училището привлекателно за младите хора“. Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана

Още два от клубовете по проект „Успех“ в ПГ „Ст. Караджа“ – Елхово имаха представителни прояви

За трета поредна година Професионална гимназия „Стефан Караджа” – Елхово работи по проект ВG051РО001-4.2.05-0001 „УСПЕХ”, който се осъществява по бюджетна линия „Да направим училището привлекателно за младите хора“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Проведе се първата представителна изява на клуб „Спорта – сила и здраве“ към ПГ „Ст. Караджа“ по проект УСПЕХ

За трета поредна година Професионална гимназия„Стефан Караджа” – Елхово работи по проект ВG051РО001-4.2.05-0001 „УСПЕХ”, който се осъществява по бюджетна линия „Да направим училището привлекателно за младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът

Представителна изява на клуб „Чудесата на света“ в ПГ „Стефан Караджа“ – Елхово

Днес в Професионална гимназия „Стефан  Караджа“ – Елхово се проведе първата представителна изява на клуб „Чудесата на света“ с ръководител Мария Стоянова. Дейностите са по проект ВG051РО001-4.2.05-0001 „УСПЕХ“, по който училището работи за трета поредна